Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Tổ chức

Giới thiệu nhân viên

Đường đi

Giáo sư/Giảng viên

Giáo sư/Giảng viên
STT Tên Chức vụ / Trách nhiệm Học lực
1 Kim Eun Kyung Quản lý Tiến sĩ Khoa Văn học Anh trường Đại học Dankuk
2 Kwon Jong Bun Quản lý Tiến sĩ Khoa ngôn ngữ trường Franche-Comté của Pháp
3 Kang Min Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Đào tạo tiếng Hàn trường Đại học Konkuk
4 Kang  Min Young  Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
5   Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Đào tạo tiếng Hàn trường Đại học Ewha
6 Kang Yeon Hee Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
7 Kang Hyo Seung Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Đào tạo tiếng Hàn trường Đại học Ewha
8   Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Đào tạo tiếng Hàn trường Đại học Ewha
9   Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
10 Kwon Jong Sook Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
11 Kim Na Yeon Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
12   Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
13 Kim Min Su Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
14 Kim Seon Hee Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Đào tạo tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
15 Kim So Hee Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
16 Kim Yang Jeong Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
17 Kim Yoo Jin Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
18 Kim Jin Ah Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
19 Kim Ha Na Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
20 Kim Han Sol Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
21 Kim Hyo Ju Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
22 Na Jeong Yoon Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
23 Nam Mi Jeong Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Yonsei
24 Nam Si Hyun Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
25 Moon Eun Hyun Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Ewha
26 Min Hee Jeong Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Văn học Pháp trường Đại hoc Yonsei
27 Park Seu Yeun Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Ewha
28 Park Sun Young Giảng viên bên ngoài  Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
29 Baek Haein Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Ewha
30 Sang Myung Sik Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
31 Sori Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Yonsei
32 Sohn Ji Yeong Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
33 Sin Ji Yeon Giảng viên bên ngoài Hoàn thành tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
34 Ahn Hyo Kyung Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
35 Yang Nun Kkot Song EE Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
36 Yang Chung Hye Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
37 Woo Seung Hee Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
38 Woo Won Muk Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
39 Woo Hye Jeong Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Văn học ngôn ngữ trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
40 Yoo Seung Won Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
41 Yoon Goeun Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Ewha
42 Yoon Dyne  Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ xã hội học trường Đại học Seoul, Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Yonsei
43 Yoon Da Jeong Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
44 Lee Sun Ae Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
45 Lee Jee Hwan Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Quốc tế học trường Đại học Hanyang, Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Yonsei
46 Lee Tae Chang Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ ngành Văn học ngôn ngữ Đại học Chungang
47   Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Ewha
48 Jang Dong Eun Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
49 Jang Han Nim Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
50 Jeong Seo Yoon Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
51 Jeong Hye Ran Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
52 Jeong Ho Seon Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
53 Cho Eun Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Ewha
54 Jin Bo Yeong Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Ewha
55   Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ  Ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ewha
56 Choi Da Mee Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Ewha
57   Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
58 Choi Eun Jeong Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ ngôn ngữ học Pháp
59 Hong Kum Ju Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sỹ Ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc trường Đại học Seoul, Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
60 Hong Sun Joo Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Kyunghee
61 Hwang Seong Hee Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
62 Hwang Eun Mi Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Ewha
63 Kim Kyung Hyun Giáo viên thực tập Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học nữ sinh Ewha
64 Kim Seon Yong Giáo viên thực tập Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học nữ sinh Ewha
65 Park Jae A Giáo viên thực tập Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học nữ sinh Ewha
66 Seo Soo Jeong Giáo viên thực tập Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học nữ sinh Ewha
67 Shin Ji Sun Giáo viên thực tập Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học nữ sinh Ewha
68 Oh Mi So Giáo viên thực tập Khóa thạc sỹ Hàn Quốc học Quốc tế trường Đại học Hanlim
69 Lee Yun Deok Giáo viên thực tập Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học nữ sinh Ewha
70 Kuk Ji Soo Giáo viên phái gửi Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
71   Giáo viên phái gửi Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Chungang
72   Giáo viên phái gửi Chuyên ngành sáng tạc mỹ thuật trường Đại học văn hóa kỹ thuật Seoul
73 Lee Sang Il Giáo viên phái gửi Khóa học Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
74   Giáo viên phái gửi Thạc sỹ Văn học Trung Quốc trường Đại học Dongeui
75   Giáo viên phái gửi Thạc sỹ kinh tế học trường Đại học Gyongnam, Thạc sỹ Giáo dục học Trường Đại học Kangwon
touch slide