Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Tổ chức

Giới thiệu nhân viên

Đường đi

Giáo sư/Giảng viên

Giáo sư/Giảng viên
STT Tên Chức vụ / Trách nhiệm Học lực
1 Kim Eun Kyung Quản lý Tiến sĩ Khoa Văn học Anh trường Đại học Dankuk
2 Kwon Jong Bun Quản lý Tiến sĩ Khoa ngôn ngữ trường Franche-Comté của Pháp
3 Kang Min Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Đào tạo tiếng Hàn trường Đại học Konkuk
4 Kang Yeon Hee Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Khoa Đào tạo tiếng Đức trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
5 Guk Ji soo Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
6 Kwon Jeong Suk Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
7 Kim Kyung Hee Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
8 Kim Na Yeon Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
9 Kim Mi Jin Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
10 Kim Min Su Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
11 Kim Seo Yoon Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
12 Kim Seon Hee Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
13 Kim So Yeon Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
14 Kim So Hee Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
15 Kim Yang Jeong Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
16 Kim Yoo Jin Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
17 Kim Jin Ah Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
18 Kim Hyang Ran Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
19 Kim Hyo Joo Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
20 Na Jeong Yoon Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
21 Nam Mi Jeong Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Ewha
22 Nam Si Hyun Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
23 Moon Eun Hyun Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Quốc học trường Đại học Ewha
24 Min Hee Jeong Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Văn học Pháp trường Đại hoc Yonsei
25 Park Mi Jeong Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Khoa Hàn Quốc học trường Ewha
26 Sang Myung Sik Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
27 Sohn Ji Yeong Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
28 Sin Ji Yeon Giảng viên bên ngoài Hoàn thành tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
29 Ahn Hyo Kyung Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
30 Yang Nun Kkot Song EE Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
31 Woo Da Hyun Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ ngành Giáo dục tiếng Anh sớm Đại học Yonsei
32 Woo Won Muk Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
33 Woo Hye Jeong Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Văn học ngôn ngữ trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
34 Yoo Seung Won Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
35 Lee Sun Ae Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
36 Lee Yoo In Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
37 Lee Tae Chang Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ ngành Văn học ngôn ngữ Đại học Chungang
38 Lim Seung Seon Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
39 Jang Dong Eun Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
40 Jang Han Nim Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
41 Jeong Seo Yeong Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
42 Jeong Hye Ran Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
43 Jeong Ho Seon Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
44 Jo Eun Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Ewha
45 Jin Sin Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
46 Choi Soo Yeon Giảng viên bên ngoài Hoàn thành Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
47 Choi Eun Jeong Giảng viên bên ngoài Tiến sĩ ngôn ngữ học Pháp
48 Tak Seol Min Giảng viên bên ngoài Khóa Tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
49 Hong Sun Joo Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Kyunghee
50 Hwang Seong Hee Giảng viên bên ngoài Thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
51 Hwang Jin Giảng viên bên ngoài Hoàn thành tiến sĩ Hàn Quốc học trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
52 Park Seo Yoon Giảng viên bên ngoài Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học nữ sinh Ewha
53 Park Seon Woo Giảng viên bên ngoài Khóa Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Sangmyung
54 Yang Jeong Hye Giảng viên bên ngoài Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn Cao học Sangmyung
55 Yang Jeong Hye Giảng viên bên ngoài Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
56 Yeom Jeong Yeon Giảng viên bên ngoài Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học nữ sinh Ewha
57 Yoon Go Eun Giảng viên bên ngoài Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Yonsei
58 Lee Ye Rin Giảng viên bên ngoài Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
59 Choi Min Ji Giảng viên bên ngoài Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
60 Choi Seung Yeon Giảng viên bên ngoài Khóa thạc sỹ Giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Sangmyung
61 Kim Seol Won Giáo viên phái gửi Thạc sỹ Hàn Quốc học trường Đại học Catholic
62 Park Sun Jin Giáo viên phái gửi Thạc sỹ Văn học Trung Quốc trường Đại học Dongeui
63 Jang Gyeong Ah Giáo viên phái gửi Cử nhân Văn học Trung Quốc trường Đại học Dongeui
64 Hong Geum Joo Giáo viên phái gửi Hoàn thành Tiến sĩ Văn học Trung Quốc Đại học Seoul
touch slide