Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Phương tiện giao thông

Phương tiện giao thông
Phân loại Tuyến đường Ghi chú
Địa chỉ Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Quốc tế 133 đường Dongseung, quận Jongro, Seoul (trong trung tâm Thiết kế nghệ thuật) [mã bưu điện]110-510
Tàu điện ngầm Cửa số 1 ga Hyehwa Line 4
Xe buýt Hướng cửa số 1 ga HyeHwaXe buýt xanh - 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 150
Xe buýt làng xanh lá cây - 1011, 1018, 1019, 2112
Xe buýt tỉnh màu đỏ - 9410
Hướng cửa số 4 ga Hyehwa
Xe buýt xanh - 109, 151
Xe buýt làng xanh lá cây - 1012, 2112