Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

With the March 2005 established Korean Language and Culture Center as its matrix, the International Language and Culture Center is effectively teaching Korean language and culture to foreigners and Korean nationals abroad.

We are also exerting every effort to foster competent Korean teachers.

16years after its establishment, more than 15000 students have studied Korean at our institution and over 1000 korean teachers have been produced. Based on tradition and educational mission if Sangmyung University with more than 80 years of history, and also its 16years of Korean education, Sangmyung University international Language and Culture Center is making a leap forward as one of the most prominent Korean language learning institutions in the world.

Internationals and Korean language residents abroad wishing to learn Korean can experience high standard of Korean language learning at Sangmyung University International Language and Culture Center.

Also, teachers of Korean language can realize dreams at Sangmyung University International Language and Culture Center. Thank you.

Nov.2021

Director of ILCEC Hong, Young Joon

Xin chào tất cả mọi người

Chào mừng mọi người đến với Viện Đào tạo văn hóa ngôn ngữ Quốc tế trường Đại học SangMyung.

Viện Đào tạo văn hóa ngôn ngữ Quốc tế đang rất hiệu quả trong việc dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho người nước ngoài và Hàn Kiều ở nước ngoài thông qua mô hình Viện Đào tạo văn hóa ngôn ngữ Quốc tế được thành lập vào tháng 3 năm 2005. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để bồi dưỡng đào tạo tiếng Hàn hiệu quả giúp sinh viên có thể tự tin dạy tiếng Hàn trong tương lai trên khắp thế giới.

Số lượng người nước ngoài và Hàn Kiều theo học tiếng Hàn tại đây đã lên tới hơn 15,000 người và số lượng giảng viên tiếng Hàn đã hơn 1,000 người trưởng thành qua khóa học đào tạo giáo viên tiếng Hàn trong vòng 16 năm sau khi thành lập. Viện Đào tạo văn hóa ngôn ngữ quốc tế trường Đại học Sangmyung

có sứ mệnh giáo dục và truyền thống 80 năm thành lập trường cùng với bề dày kinh nghiệm đào tạo tiếng Hàn trong vòng 16 năm qua, đang phát triển vượt bậc trở thành cơ quan đào tạo chuyên môn tiếng Hàn ưu tú trong và ngoài nước.

Các bạn người nước ngoài và Hàn Kiều đang có kể hoạch học tập tiếng Hàn thân mến, hãy tới trải nghiệm cơ hội học tập nâng cao khả năng tiếng Hàn dưới môi trường Viện Đào tạo văn hóa ngôn ngữ quốc tế trường Đại học Sangmyung. Tôi hy vọng tại đây sẽ chắp cánh ước mơ cho các bạn tới con đường trở thành giáo viên tiếng Hàn trong tương lai.

Tháng 11 Năm 2021

Viện trưởng Viện Đào tạo ngôn ngữ Quốc tế Đại Học Sangmyung Hong, Young Joon