• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Văn hóa Nghệ thuật

Đại học Văn hóa Nghệ thuật

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật thuộc Đại học Sangmyung được thành lập nhằm đào tạo, nuôi dưỡng những nhân tài nắm vai trò dẫn dắt nền công nghiệp văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc thế kỷ 21. Bước vào thế kỷ 21, trong sự biến đổi mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, chúng tôi không ngừng nỗ lực tìm kiếm và nuôi dưỡng những nhân tài sẽ đóng góp vào sự phát triển của xã hội dựa trên vốn hiểu biết về văn hóa nghệ thuật–yếu tố cần thiết nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Để làm được điều này, Đại học Văn hóa Nghệ thuật đang đi vào đổi mới chương trình giảng dạy theo giáo trình và không giáo trình, trang bị các chuyên đề triết học như sau.

  • Khai thác, vận hành chương trình giảng dạy theo giáo trình chuyên môn và không giáo trình nhằm tối đa hóa chuyên môn trong từng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
  • Khai thác, vận hành chương trình giảng dạy theo giáo trình chung và không giáo trình nhằm nuôi dưỡng những tài năng có khả năng hiểu tính liên kết của các ngành học khác nhau dựa trên đặc tính chuyên môn của từng ngành tương ứng và sử dụng kết hợp nhuần nhuyễn nó.
  • Khai thác, vận hành chương trình liên kết với các doanh nghiệp nhằm nuôi dưỡng những tài năng thực chất có thể đóng góp vào sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội bằng cách tự mình trải nghiệm thực tế, cảm nhận mối liên quan giữa môn học và xã hội.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của tất cả mọi người.

Khoa thực phẩm dinh dưỡng và trang phục

Khoa thực phẩm dinh dưỡng và trang phục trường Đại học Sangmyung là chương trình giáo dục đại học mới nhằm nuôi dưỡng những tài năng sở hữu tư duy linh hoạt và tổng hợp, có thể đáp ứng, đóng vai trò chủ đạo trong thời buổi ngành công nghiệp văn hóa đời sống có nhiều biến đổi.

Bộ môn thực phẩm dinh dưỡng đặt mục tiêu đào tạo ra những chuyên gia có kiến thức phong phú, thấm nhuần lý luận về kinh doanh ăn uống, dinh dưỡng, thực phẩm, chế biến, mang đủ tư chất của những nhà kinh doanh thực thụ thông qua quá trình thực tập trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp ngành hàng ăn uống.

Bộ môn trang phục trang bị nguồn kiến thức chuyên môn đa dạng từ công tác lập kế hoạch các sản phẩm thời trang, thiết kế, làm mẫu đến sản xuất, marketing; đào tạo nguồn nhân lực ngành thời trang toàn cầu bằng việc huấn luyện tập trung vào các công việc thực tế thông qua chương trình giảng dạy và nghiên cứu, thực tập kết hợp với các công ty hay doanh nghiệp thời trang.

Bộ môn thực phẩm dinh dưỡng

Bộ môn thực phẩm dinh dưỡng đặt mục tiêu đào tạo những chuyên gia có kiến thức phong phú, thấm nhuần lý luận về kinh doanh ăn uống, dinh dưỡng, thực phẩm, chế biến, mang đủ tư chất của những nhà kinh doanh thực thụ thông qua quá trình thực tập trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp ngành hàng ăn uống.

Bộ môn trang phục

Mục tiêu của bộ môn là đào tạo những tài năng sáng tạo có hiểu biết về tính năng và tính thẩm mỹ gắn với bộ trang phục, cũng như sở hữu tư duy kinh doanh sáng tạo, kiến thức khoa học, cảm quan thẩm mỹ. Cụ thể như sau:

  • Đào tạo những nhân tài sở hữu năng lực nắm bắt và thích ứng nhanh với sự biến đổi trong ngành công nghiệp thời trang, có thể thích nghi một cách tích cực trong ngành công nghiệp thời trang kĩ thuật số.
  • Đào tạo nhân tài sở hữu năng lực sáng tạo đưa ra các thiết kế mới nhờ tư duy tổng hợp từ các ngành thiết kế, cấu tạo, vật liệu thời trang và marketing.
  • Đào tạo nhân tài có kỹ năng cảm quan thực tế, năng lực giao tiếp và marketing linh hoạt giúp ích cho việc kinh doanh thời trang toàn cầu, đào tạo nguồn nhân tài có khả năng chủ động đối phó với vấn đề toàn cầu hóa bằng việc khai thác và vận hành chương trình giáo dục kết hợp với các doanh nghiệp.
  • Đào tạo nhân tài có năng lực phân tích và phát triển bằng khoa học về phương diện nhạy bén với thời trang dựa trên sự hiểu biết về tương tác giữa con người, trang phục và môi trường.