logo

 • 사진
 1. 2014.04.18. 염성사범대학과 예비학교 설립 및 단기연수 학생유치 협의

  2014/04/24 by Manager
  Views 627 
 2. 2014.04.18.염성염부중학교 방문 및 왕군 교장과 환담

  2014/04/24 by Manager
  Views 340 
 3. 2014.04.20. 청도과학기술대학교와 협정 체결

  2014/04/21 by Manager
  Views 448 
 4. 2014.04.20. 청도과학기술대학교와 협정 체결

  2014/04/21 by Manager
  Views 356 
 5. 2014.04.07. 입시설명회 - 카자흐스탄 쉼켄트

  2014/04/18 by Manager
  Views 569 
 6. 2014.04.06. 입시설명회 - 카자흐스탄 아스타나

  2014/04/18 by Manager
  Views 308 
 7. 2014.04.05. 입시설명회 - 카자흐스탄 알마티

  2014/04/18 by Manager
  Views 380 
 8. 2014.04.04. 2014학년도 봄학기 문화체험(대학수강예비과정)

  2014/04/16 by Manager
  Views 359 
 9. 2014.04.04. 2014학년도 봄학기 문화체험(4,5급)

  2014/04/16 by Manager
  Views 478 
 10. 2014.04.04. 2014학년도 봄학기 문화체험(3급)

  2014/04/16 by Manager
  Views 546 
 11. 2014.04.04. 2014학년도 봄학기 문화체험(2급)

  2014/04/16 by Manager
  Views 417 
 12. 2014.04.04. 봄학기 문화체험(1급)

  2014/04/16 by Manager
  Views 372 
 13. 2014.03.18. 마하사라캄대학교 한국어 연수생들과 원장님 면담

  2014/03/18 by Manager
  Views 458 
 14. 2014.03.17. 마하사라캄대 한국어학과 까녹쿤 마위앙 학과장님과 나두리 교수님 방문

  2014/03/18 by Manager
  Views 709 
 15. 2014.03.15. 태국 마하사라캄대학교 한국어 연수생들 한국 도착

  2014/03/18 by Manager
  Views 544 
 16. 2014.03.13. 2014학년도 봄학기 강사 워크숍

  2014/03/18 by Manager
  Views 342 
 17. 2014.02.25.겨울학기 졸업식

  2014/03/06 by Manager
  Views 311 
 18. 2014.02.05. 겨울학기 졸업여행

  2014/02/12 by Manager
  Views 347 
 19. 2014.1.10. 겨울학기 문화체험 (5급)

  2014/02/04 by Manager
  Views 673 
 20. 2014.1.3. 겨울학기 문화체험 (4급)

  2014/02/04 by Manager
  Views 476 
목록
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 34 Next
/ 34